top of page

Investeringsmemo

Ping4Help utvecklar ett effektivt kommunikationsverktyg mellan människor som behöver hjälp och de som bistår med den hjälp som behövs. Vårt fokus riktas inledningsvis på sjukhus- och vårdsektorn, men på sikt kommer vi att fortsätta utveckla plattformen för andra sektorer.

 

Vi har genomfört framgångsrika tester och demonstrationer av appen på sjukhus, och baserat på de goda resultaten vi fått vill vi nu slutföra utveckling av app och plattform så att vi kan gå vidare med kommersialiseringen.

(För svensk text – klicka på     och välj "Subtitle Swedish")

p4h_videosetting_kugghjulSubtitles.png

Varför investera i Ping4Help?

Det finns flera anledningar att bli delägare i Ping4Help AS (AksjeSelskap = aktiebolag):

 1. Marknadspotentialen.
  Vi känner väl till den norska sjukhusmarknaden och har ingått ett avtal med Vestre Viken Helseforetak för testning och dialog med anställda om lösningen. Utöver potentialen i Norge finns det ett behov av ett mer effektivt och flexibelt system på både den svenska och danska marknaden. Vi har även fått bekräftat intresse från andra marknader i Europa (Italien, Frankrike och Tyskland.
   

 2. Vi har kompetens att bygga tjänsten.
  Plattformen kan byggas i flera steg och den första versionen kräver en relativt begränsad insats. Vi har den kompetens som krävs för att leda projektet och för att utveckla och testa systemet tillsammans med ett väletablerat nätverk av skickliga IT-utvecklare. Detta garanterar en högkvalitativ produkt och tjänst
   

 3. Flexibel och skalbar produkt.
  Vi bygger en app och plattform som enkelt kan anpassas till nya marknader, branscher och språk. Dessutom är den förberedd för integration i befintliga IT- och säkerhetssystem och/eller som en molntjänst eller i separata lokala Wi-Fi-nätverk. Sektorer utanför hälso- och sjukvårdssektorn är till exempel hotellbranschen, fastighetsbranschen, uthyrning m m. Kärnan i idén är att den som kan behöva hjälp skall kunna ha en direktkontakt med den som kan hjälpa.
   

 4. Möjlighet att komma in i ett tidigt skede.
  Genom att komma in tidigt i bolagets utveckling kommer du att kunna vara med på en spännande resa i de tidiga utvecklingsskedena, samtidigt som du kan se fram emot en gynnsam värdeutveckling på lång sikt.

p4h_FI-Beskrivelse_SkandinaviskMarked.jpg

Marknadspotentialen är attraktiv och det finns ett stort behov av att säkra framtida personalbehov inom vårdsektorn.

Vår lösning är ett digitalt verktyg som borde ha funnits på sjukhusen för länge sedan. Att förbättra servicen för patienterna och underlätta arbetet för sjuksköterskorna har alltid varit högt prioriterat, men när det gäller den klassiska larmknappen visar det sig att inte mycket har hänt under de senaste decennierna.

 

Vi ser goda möjligheter att växa organiskt i starten och tror därefter på en snabb utveckling på flera marknader med hjälp av ett större kapitaltillskott.

"För vårt sjukhus kommer det här att förbättra kommunikationen mellan patienter och personal avsevärt, och sjuksköterskorna kan frigöra mycket tid genom att inte behöva "springa" till sina patienter när de drar i sladden. Och de kan ge mer kvalitativ och personlig service till patienterna. För patienterna kommer detta att leda till mycket bättre kommunikation med personalen."

Särskild rådgivare, kliniska direktörens stab, Kongsbergs sjukhus, Vestre Viken.

Tiden är mogen för införandet av en ny modern digital larmfunktion. I takt med att allt fler sjukhus börjar digitalisera delar av sin kommunikation och smartphones används mer som kommunikationsmedel, ser vi möjligheterna för smarta appar öppna sig på bred front.

Flexibilitet i fred, kris och krig

Fasta larmknappar har inte tillräcklig flexibilitet för att svara på snabba förändringar i patientantal eller omorganisation - ett fenomen som var särskilt tydligt på de flesta sjukhus under den senaste pandemin där stora mängder patienter fick placeras i korridorer och ständigt flyttas runt.

 

Ping4Help kräver i sin enklaste form endast ett trådlöst nätverk för att koppla ihop patienter med sjuksköterskor och kan därmed även sättas upp tillfälligt och användas på fält- och krigssjukhus som snabbt behöver etableras, flyttas och monteras ned.

p4h_FI-Beskrivelse_HotelSectorsALLTEXT.jpg

I ett längre perspektiv ser vi möjligheter inom flera sektorer inom hälsovårdssektorn och andra sektorer, till exempel hotell.

Problemet inom sjukvårdssektorn

När en patient idag trycker på larmknappen har personalen ingen möjlighet att veta om det är akut, om patienten har en fråga eller till exempel bara vill ha ett glas vatten. Personalen måste därför alltid först gå till patientens säng för att få besked. Ett glas med vatten måste sedan hämtas och bäras in till patienten. Om patienten hade kunnat anmäla sitt behov direkt hade personalen kunnat hämta vattnet på väg till patienten och sparat mycket tid. Om patienten hade kunnat ställa frågor digitalt om lunchen hade hon eller han kunnat få svaret digitalt utan att någon personal behövde gå till patientens säng alls. De enklare typerna av frågor och hjälp vid sängen kan utföras av assistenter, medan de kvalificerade sjuksköterskorna kan fokusera på mer avancerade medicinska hjälpinsatser.

 

En vanlig väggmonterad larmknapp vid en sjukhussäng genererar mycket mer spring och tid än en mobil digital lösning som kan ge ytterligare information till personalen där de befinner sig. Det är också lätt att räkna ut att en fast installation av ett larmsystem med utrustning och kablage är en mycket dyrare lösning, som ger liten eller ingen flexibilitet.

p4h_FI-Beskrivelse_Problem.jpg

Vår lösning

Vår app delar upp hjälpbehovet i tre nivåer, där den högsta nödlarmsnivån är densamma som den alltid har varit med de fasta larmknapparna - "Jag behöver akut hjälp nu". De två lägre nivåerna är uppdelade mellan enklare behov vid sängkanten och rena frågor som inte absolut kräver närvaro av sjuksköterska.

p4h_FI-Beskrivelse_Solution.jpg

Det innebär att alla på avdelningen vet att ett akutlarm är allvarligt och att patienten behöver hjälp omedelbart. Denna kunskap bidrar till ökad patientsäkerhet, eftersom det är allmänt känt att en patient som använder den nuvarande larmlösningen ofta med frågor eller har ett stort behov av hjälp vid sängkanten riskerar att inte prioriteras eftersom det felaktigt kan antas att det inte är brådskande.

 

När man känner till patientens behov ger vår lösning goda möjligheter till uppgiftsfördelning mellan flera yrkesgrupper, eftersom rätt person kan ge den hjälp/det svar som patienten behöver. Dessutom sparas mycket tid genom att man inte behöver springa fram och tillbaka flera gånger för samma förfrågan.

"Ett preliminärt antagande är att tid

motsvarande 10 minuter per patient och skift

på en avdelning kan frigöras. Ackumulerat för exempelvis Vestre Viken HF med 214.000 bäddagar per år skulle detta innebära en effektiviseringspotential på

cirka 48 miljoner NOK."

Stein-Are Agledal, verkställande direktör Ping4Help AS

Historien bakom idén

Johan, 11 år, från Asker, var inlagd på sjukhus för operation vid flera tillfällen under 2019-2020. Han tillbringade många dagar och nätter i sin sjukhussäng, och hans mamma Kerstin var den förälder som var bäst lämpad att sitta vid hans sida på sjukhuset. Det visade sig snabbt att det enda sättet att kommunicera med sjuksköterskorna var med larmknappen på väggen. Ibland behövde den användas ofta för småsaker och, inte oväntat sällan, för allvarliga medicinska behov.

p4h_FI-Beskrivelse_Johan11.jpg

Idén om en larmknapp uppdelad i tre olika nivåer föddes av Johan och hans mamma Kerstin.

p4h_FI-Beskrivelse_Procenter.jpg

En enkel jämförelse efter bara två dagars vistelse visade att endast 7 procent var för akuta medicinska behov (ett enstaka tillfälle), 37% handlade om mindre akuta behov vid sängkanten (t.ex. en ny extra kudde på natten) och så många som 56 % handlade om enkla frågor som egentligen inte ens krävde att en sjuksköterska kom in alls om de kunde kunde svara digitalt - (t.ex. fråga när lunchen serveras).

Några månader senare utlyste utvecklingsbolaget Invent2 i Oslo en idétävling inom vårdsektorn. Johan och Kerstin skrev ner sin idé, skickade in den och höll tummarna. Idén om den nya gemensamma larmfunktionen vann en hedrande delad andraplats och konceptet utvecklades sedan till Ping4Help.

Vårt team

Vi är fem entreprenörer med framgångsrika projekt och resultat bakom oss inom flera branscher: IT-utveckling och leverans, ledning, försäljning, marknadsföring, kommunikation, sjukhus och hälsovård, cleantech, förnybar energi, hållbarhet och personalfrågor. Var och en av oss har över 30 års samlad erfarenhet och vi kompletterar varandra genom våra olika kompetensområden.

p4h_team_KerstinAabakken_greyround_web.png

Kerstin Aabakken

Kerstin har 30 års ledarskapserfarenhet från IT-sektorn (systemutveckling, lösningar för turismsektorn) och hälso- och sjukvårdssektorn (administration och organisationsutveckling). Linkedin

p4h_SteinAreAgledal_Bigger.png

Stein-Are Agledal

Stein-Are har samlat på sig omfattande expertis inom hälso- och sjukvårdsledning under 30 år genom sina ledande befattningar inom det norska hälso- och sjukvårdssystemet. Han är allmänt erkänd för sin innovativa ledarstil och sitt fokus på patientuppföljning. Linkedin

p4h_team_DagArildHansen_greyround_web.png

Dag Arild Hansen

Dag Arild har 15 års erfarenhet från IT-sektorn (programvaruutveckling, projektledning, kontraktsarbete, säljstöd och affärsutveckling) samt 15 års erfarenhet från företagsledning, projektledning och affärsutveckling i samband med etablering av ny förnybar energi. Linkedin

p4h_team_PatrikCarlander_GreyRound_web.png

Patrik Carlander

Patrik har under flera decennier byggt upp en omfattande konsulterfarenhet inom systemdesign och mjukvaruutveckling. Under senare år har hans kunder främst varit nystartade företag med tekniska lösningar baserade på den senaste tekniken. Linkedin

p4h_team_BjornBertoft_GreyRound_web.png

Björn Bertoft

Björn har under 30 år varit internationellt erkänd för sin expertis och kreativitet inom kommunikation och konceptutveckling, både i samband med kommersiella och ideella projekt. Han fokuserar sedan 2015 på internationella uppdrag som verkar inom ramen för FN:s Agenda 2030. LinkedIn

Vår affärsmodell

Vår affärsmodell är enkel; vårt mål är att leverera en app-baserad lösning för kommunikation mellan patienter och sjukhuspersonal, initialt på norska sjukhus.

 

Vi kommer att följa en normal licensstruktur med en licensavgift som beror på sjukhusets storlek. Sjukhusets storlek definieras av hur många anställda det har, och vi har delat in sjukhusen i klasser baserat på storlek, och sjukhuset betalar en summa per anställd baserat på vilken klass sjukhuset befinner sig i. Många av de system som används av Helse Sør-Øst i Norge följer licensmodeller baserade på antalet användare. Ping4Help har därför också valt denna modell.

 

Detta gör det möjligt att använda modellen för delar av sjukhuset, såsom sektioner, avdelningar, kliniker etc.

Det är svårt att räkna antalet anställda på sjukvårdsorganisationer eftersom anställningsförhållandena ofta är komplexa med deltidsanställda, extrapersonal etc. Därför används dessa tillsammans med begreppet LTO (Löne- och Avdragsbesked). Alla som har en löneutbetalning från ett sjukhus får ett löne- och avdragsutdrag. Detta ger också en bild av hur stort sjukhuset är.

 

Licensavgiften kan stämmas av årligen baserat på antalet LTO:er så att vi fångar upp tillväxt eller organisationsförändringar.

Storleken på sjukhusen i Helse Sør-Øst i Norge varierar mellan cirka 2 000 LTO:er och 30 000 LTO:er. Totalt finns det cirka 94.000 LTO:er i Helse SØR.

 

Under de första åren kommer kunderna att vara sjukhus inom Helse Sør-Øst. Ping4Help har god kännedom om hur upphandling och strukturer för implementering av nya system fungerar där, och vår affärsmodell är anpassad till den strukturen. I priset till sjukhuset ingår båda apparna, installation av lösningen, underhåll och uppdateringar samt systemsupport.

 

Utöver intäkter baserat på storlek kommer ett projekt att sättas upp för en ny implementering på ett sjukhus som inkluderar installation, support, uppsättning och utbildning. Ping4Help debiterar per timme och har därmed även projektintäkter.

 

Förändringar kan komma att göras i form av nya versioner, ny funktionalitet och nya moduler baserat på vår utveckling och feedback från kunder. Kunderna kommer troligen att involveras i förbättringsarbetet på samma sätt som de idag arbetar med andra leverantörer. Sjukhusen väljer ny funktionalitet utöver standardleveransen och licensavgiften justeras därefter.

 

Baserat på vår erfarenhet av sjukvårdssektorn finns det goda skäl att säga att kunderna både kommer att delta i vidareutvecklingen av produkten och medfinansiera denna.

Affärsmodellen ger ökade vinster över tid. På sikt kommer utvecklingskostnaden att minska och Ping4Help kommer att ha intäkter från årslicenser som inte kräver så mycket uppföljning. Licensintäkterna kommer att öka med antalet sjukhus som börjar använda produkten. Initialt kommer det sannolikt endast att röra sig om enskilda avdelningar, men på sikt kommer det att röra sig om större och större sjukhus. Betalningslösningen för implementeringsprojekten kommer att ge goda intäkter och täcka kostnaden för denna typ av verksamhet.

p4h_memo_usersincrease.jpg

Bilden visar en ökning av antalet användare. Sjukvårdsorganisationer styrs av årliga budgetar, så vi antar att det kommer att gå långsamt i början, men att det snabbt kommer att öka när vi har lösningen på plats.

Milstolpar

Vår viktigste milepæl var demonstrasjon og test ved sykehus innenfor sykehusregion Vestre Viken i løpet av desember 2022

 

2022: Gjennomført tester på mindre enheter og ideen er presentert for sykepleiere fra flere land i Europa og USA med samme umiddelbare positive respons. Den neste store milepælen er fortsatt utvikling av appen.

 

2023: Utvikling og testing av versjon 1.0 (oktober). Levering av versjon 1.0 (desember) tilpasset drift via skytjeneste.

 

2024: Utvikling av versjon 2.0 og tilpasning for sikker drift integrert i sykehusenes egne systemer bak brannmurer (Mars). Første salg med testing til en avdeling/klinikk i Vestre Viken HF

 

2025: Salg til flere sykehus innen Helse Sør-Øst RHF og inledning av presentasjoner på andre marknader.

 

2026 - 2029: Under perioden legger vi til grunn regionale avtaler med de 4 helseregionene (RHF'ene) med utrulling i alle landets sykehus. I slutten av perioden vil det være en satsing mot Svenske sykehus.

Strategi och mål

Vårt första mål är att färdigställa en grundversion av produkten. Denna kommer att innehålla grundläggande funktionalitet som efterfrågas av representanter från sjukvården. Här hänvisas till testbäddsprocessen för Vestre Viken HF som beskrivs ovan och i avsnittet Värdering. Grundversionen kommer också att vara organiserad för tillägg och integration med andra system. Detta kommer att uppnås genom att maximera användningen av standardiserade gränssnittslösningar och en flexibel programvaruarkitektur, som kommer att realiseras med hjälp av allmänt använda utvecklingsverktyg.

 

Parallellt med utvecklingen av grundversionen kommer en försäljningsprocess att genomföras för att ingå avtal om en pilotinstallation, företrädesvis på ett sjukhus eller en klinik som ingår i Vestre Viken HF.

 

Det kapital som tillförs genom emissionen kommer att finansiera processen med att färdigställa basversionen och genomföra en framgångsrik pilotinstallation, inklusive en period av funktionella och tekniska tester och verifiering i en operativ miljö (produktionsmiljö). Detta kommer att ligga till grund för ytterligare licensavtal och utrullning av produkten inom det norska sjukvårdssystemet. Den primära målgruppen kommer att vara sjukhus/kliniker inom Vestre Viken HF och andra delar av Helse Sør-Øst i Norge. Strategin är sedan att etablera avtal med de norska regionala hälsovårdsmyndigheterna (RHF), vilket kommer att öka antalet licenser och installationer av produkten avsevärt. Under denna period planerar bolaget att genom nyanställningar skapa en stab av kärnresurser som på heltid arbetar med utveckling, produktifiering, test, marknadsföring, försäljning och leveranser. Dessa anställningar kommer inledningsvis att ske under 2025, medan man under perioden 2027-2029 planerar att ytterligare utöka denna personalstyrka.

 

Från och med 2028-2029 är planen att introducera produkten på den svenska marknaden och så småningom även på andra nordiska marknader.

 

Denna beskrivning har hittills inkluderat ett scenario med organisk tillväxt. Samtidigt domineras marknaden för mjukvarulösningar för vårdsektorn av ett antal stora aktörer. Strategin är att etablera ett partnerskap med någon av dessa leverantörer så att vår produkt kan integreras i deras produktportfölj. Detta kommer att öppna helt nya möjligheter att introducera produkten på nya marknader och kraftigt öka antalet kunder. Hur lång tid en process för att etablera ett sådant partnerskap kommer att ta, och vilken partner som är mest relevant, kan inte klart definieras för närvarande. Att etablera denna process kommer dock att vara en viktig del i vårt strategiska tänkande och kommer att vägleda våra prioriteringar under de kommande åren.

 

Bolagets team (varav tre av fem är svenskar) har ett omfattande kontaktnät i Sverige. Detta innebär att Sverige övervägs som vår nästa marknad.

Säkerhet och integritet

Vår strategi bygger på erfarenheter från implementering av nya system inom den norska (och svenska) sjukhussektorn. Eftersom sekretess- och säkerhetsfrågor är av största vikt inom sjukhussektorn, är plattformen utformad för att uppfylla olika nivåer av dessa två krav.

I sin enklaste form kan ett system sättas upp med krypterad trafik mellan hjälptagare och hjälpare via molntjänster och utan lagring av någon form av känslig patientdata annat än positionering och eventuellt hjälptagarens identitet i form av smeknamn eller initialer.

På längre sikt kommer plattforms- och systemkrav att vara kompatibla för integration med befintliga interna system och installeras lokalt bakom brandväggar.

Den inhemska marknaden prioriteras till dess att en säker och stabil produkt testats genom användning av flera kunder under minst ett år, varefter kunder på andra marknader bjuds in.

Marknad

Vår primära marknad kommer initialt att vara Norges 40 sjukhus och vi planerar att starta med Vestre Viken HF.

Baserat på erfarenheter från sjukhusverksamhet antar vi att användningen av produkten sparar 30 minuters onödigt "springande" per patient och dag (per sjukhusdag).

Exempel: För Drammen sjukhus, som har 92 000 bädddagar per år, kommer 46 000 timmar per år att sparas. Detta motsvarar 28 heltidsekvivalenter per år, dvs. en årlig besparing på ca 21 miljoner NOK, och 48,8 miljoner NOK för helseforetakets sjukhus per år.

p4h_memo_liggedygn.jpg

Hälsopersonalkommissionen i Norge har påpekat att vi riskerar en stor brist på vårdpersonal i framtiden och att en av strategierna för att möta detta är att ändra arbetsfördelningen på sjukhusen och att arbeta smartare, t.ex. genom att införa ny teknik. Marknaden är därför stor och bör vara mycket intresserad av en produkt som kan frigöra betydande tid för välbehövlig vårdpersonal

 

Vår erfarenhet från sjukvårdssektorn visar att när ett antal sjukhus rapporterar positiva erfarenheter av en produkt, resulterar detta normalt i ett gemensamt inköp från en eller flera av de stora regionala hälsovårdsmyndigheterna (RHF). Detta innebär att produkten kommer att anammas av tiotusentals nya användare och att företaget därmed radikalt ökar sin marknadsandel.

 

Det finns också en betydande marknadspotential för andra typer av vårdinrättningar, t.ex. vårdhem, äldreboenden, rehabiliteringscenter etc. Privata sjukhus är också en relevant kundgrupp.

 

De övriga nordiska länderna är likaså relevanta, eftersom den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn är organiserad på ett liknande sätt som i Norge i alla dessa länder. Det finns också generellt stora kulturella likheter mellan länderna. De nordiska länderna har tillsammans en befolkning på över 27 miljoner invånare. Detta utgör en enorm potential för vår produkt.

 

Samma typ av problem som vår produkt adresserar finns dessutom i alla länder med sjukhus av en viss storlek. Detta utgör en betydande potential.

 

Det bör också nämnas att produkten är utformad på ett sådant sätt att den lätt kan anpassas till andra sektorer. På sikt är hotellsektorn, biluthyrning och flera andra sektorer relevanta marknader. Produkten har redan testats bland personal på en svensk hotellorganisation, med positiv feedback.

Konkurrenter

Vi har hittills inte identifierat några direkta konkurrenter. Vi ser den snabba utvecklingen av digitala hälsotjänster som möjligheter för integration av Ping4Help med andra system (digitala logistiklösningar, fjärrövervakning via video och liknande system, etc.) Patientsäkerhet och sekretess kommer att vara ett av de viktigaste kriterierna för hur vidareutvecklingen av tjänsten Ping4Help genomförs och vilka marknader som fokuseras.

Ekonomi

En budget har upprättats för perioden 2023 - 2029 som innebär en kraftig procentuell ökning av rörelseresultatet över tiden, med en vinst på 52% år 2028 och 60% år 2029. Både omsättning och resultat kommer att öka ytterligare, förutsatt att marknaden utvecklas i linje med vår bedömning.

p4h_memo_kurvor.jpg

Bolagets budget bygger på noggranna och detaljerade processer för introduktion av produkten på ett antal sjukhus, både för att uppfylla säkerhets- och kvalitetskrav, men också för att få erfarenheter som kan användas i den fortsatta marknadsföringen och försäljningen.

p4h_memo_budget.jpg

Budgeten har lagts upp över sju år på grund av de långa processer som inköp inom sjukvårdssektorn innebär. Detta hänger också samman med att handhållna enheter (telefoner och surfplattor) kommer att introduceras i allt större utsträckning under de kommande åren. Det är därför viktigt att komma in i rätt tid. Vidare är säkerhet, kvalitet och integritet något som betonas starkt inom sjukvårdssektorn. Detta innebär att det är viktigt med omfattande tester och kvalitetssäkring för nya kunder.

 

Budgeten är baserad på en kapitalökning genom Folkeinvest på 2,5 miljoner NOK. När den första betalande kunden är på plats räknar vi med en nyemission på 4 miljoner NOK.

 

Budgeten innebär en kraftig procentuell ökning av rörelseresultatet över tid, med en vinst på 52 procent år 2028 och 60 procent år 2029. Både omsättning och resultat kommer att öka ytterligare, förutsatt att marknaden utvecklas i linje med vår bedömning.

Finansiering

Bolaget är initialt självfinansierat och har för närvarande ett aktiekapital på 37 500 NOK. Bolaget har 3 750 000 aktier med ett nominellt värde om 0,01 NOK, där teamet bakom bolaget har en ägarandel om 20 procent vardera. Aktierna har tecknats till en sammanlagd premie om 52.500 NOK.

 

Utöver detta har bolaget lån från två av aktieägarna, Kerstin Aabakken och DACap AS. Vart och ett av dessa lån uppgår till 75.000 NOK, dvs. bolagets totala lån uppgår till 150.000 NOK. Detta kommer att återbetalas efter emissionen.

 

Vad skall kapitalet användas till?

Syftet med denna emission är att säkerställa kapital för vidareutveckling av produkten från, så att en grundversion etableras baserad på nuvarande funktionsdesign, systemfilosofi och mjukvara. Vidare är planen att denna grundversion skall installeras och testas hos en pilotkund, vilken skall få en fortsättning i det första kommersiella licensavtalet.

 

Om bolaget inte lyckas anskaffa kapital utöver minimibeloppet kan det finnas behov av att initiera emission nr 2 (se nedan) i ett något tidigare skede. Om bolaget lyckas anskaffa det maximala beloppet kommer bolaget på motsvarande sätt att kunna avvakta något med emission nr 2.

 

Det bedöms också som mycket sannolikt att vi kommer att kunna säkra delfinansiering i form av soft funding om 250 000 NOK under 2024. Detta kommer att ske via Viken Läns Landstings regionala utvecklingsprogram. Vi kommer också att ansöka om annan mjuk finansiering, inklusive medel från Innovasjon Norges "Grants for Commercialisation" -program.

 

För att kunna eskalera ytterligare marknadsföring, försäljning och leverans är ytterligare en emission (emission nr 2), i storleksordningen 4 miljoner NOK, därefter önskvärd.

Värdering

I samband med emissionen via Folkeinvest har styrelse och ledning i Ping4 Help AS gjort en värdering av bolaget. Värderingen har upprättats internt och baseras på bolagets egna budgetar och prognoser samt bolagets resurser, goodwill och marknadsposition. Styrelsen har kommit fram till ett värde på bolaget före nyemissionen om 13,875 miljoner norska kronor. Följande har legat till grund för värderingen av bolaget:

 

Bolaget och teamet:

Grundarna bakom bolaget är alla erfarna yrkesmän som kompletterar varandra, som besitter en hög kompetens och som har en stark tro på produkten. Detta i sig utgör ett betydande värde.

 

Produktens utvecklingsstatus:

Utvecklingen av mjukvaruprodukten har pågått sedan april 2021 och motsvarar cirka 2 000 mantimmar. Produkten finns nu tillgänglig i en demoversion. Det är styrelsens och ledningens bedömning att produktfilosofin, den funktionella designen och de tekniska bedömningarna har tillfört produkten ett betydande värde utöver de investerade arbetstimmarna.

 

Testbäddsavtal - Vestre Viken HF:

Genom samarbetet med Vestre Viken HF har vi etablerat ett "Proof of Concept" och erhållit mycket positiv feedback från marknaden, vilket enligt styrelsens och ledningens uppfattning både minskar den risk som är förknippad med en investering i bolaget och stärker produktens trovärdighet och bolagets marknadsmöjligheter.

 

Prognos och budget:

Budgeten innebär en kraftig procentuell ökning av rörelseresultatet över tiden, där både intäkter och resultat ökar ytterligare, förutsatt att marknaden utvecklas i linje med vår bedömning

 

Marknadspotential:

Baserat på erfarenheter från sjukhusverksamhet antar vi att de potentiella årliga besparingarna för Vestre Viken HF uppgår till cirka 48,8 miljoner NOK. Detta innebär att de potentiella årliga besparingarna för hela den norska hälso- och sjukvårdssektorn är upp till 700,5 miljoner NOK. Utöver detta är marknadspotentialen i Norden enorm, eftersom den danska och finska hälso- och sjukvårdssektorn är lika stor som den norska, medan den svenska är ungefär dubbelt så stor. Dessutom ser vi stora möjligheter inom såväl fältsjukhus och sjukhushotell som vanliga hotell.

 

Vi hänvisar till det bifogade värderingsdokumentet för ytterligare detaljer om de olika punkterna.

Exitstrategi

Som beskrivits i avsnittet "Strategi och mål" domineras marknaden för mjukvarulösningar för sjukvårdssektorn av ett fåtal stora aktörer. På sikt vill vi etablera ett partnerskap med en av dessa leverantörer så att vår produkt kan integreras i deras produktportfölj. Detta öppnar helt nya möjligheter att introducera produkten på nya marknader och kommer att öka antalet kunder väsentligt.

 

Samtidigt öppnar detta upp för flera möjliga exitlösningar för aktieägarna. Det kan handla om såväl försäljning av aktier till andra investerare som en fusion med en större aktör.

Vi förutsätter att en sådan transaktion genomförs vid en tidpunkt då vi är säkra på att aktieägarna kommer att få en betydande avkastning på sin investering.

Riskexponering

Varje investering i aktier är förknippad med risk. Om någon av riskfaktorerna, inklusive de som anges nedan, skulle realiseras kan det få en negativ inverkan på bolaget, inklusive dess nuvarande och framtida verksamhet, resultat, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Detta innebär att värdet på aktierna kan minska och att investerare kan riskera att förlora hela eller delar av sin investering. En investerare bör inte investera i aktier om han eller hon inte har råd att förlora hela investeringen. De riskfaktorer som presenteras nedan anses vara särskilt viktiga, men ger inte en uttömmande beskrivning av den totala riskbilden.

 

Ekonomisk och finansiell risk

En konservativ försäljningsprognos har använts som grund för bolagets utveckling. Vi är dock medvetna om att försäljning till specialistsjukvården kan ta tid med relativt långa beslutsprocesser, med risk för fördröjda intäkter.

Det finns en risk att kostnader och tid för utveckling inte följer plan.

Ovan nämnda områden kan medföra risk för mer finansiering innan första betalande kund.

 

Åtgärder för att hantera finansiell risk

a) Tidigt arbeta brett mot flera sjukvårdsorganisationer.

b) Lägg mycket kraft på tidig framgång på ett sjukhus för att skapa medvetenhet och intresse

c) En bra plan för stegvis utveckling inom tillgängliga finansiella ramar

d) Förbereda en ny finansieringsrunda så snart vi är klara med denna.

 

Kreditrisk

En marknad främst inom den offentliga sektorn och sjukvårdsorganisationer har ingen risk förknippad med kunder som inte fullgör sina betalningsförpliktelser

 

Marknadsrisk

Bolaget känner inte till några liknande produkter på marknaden, och det finns därför en minimal risk förknippad med konkurrenter.

Sjukvårdsorganisationerna befinner sig i en mycket ansträngd finansiell situation och det kan finnas en risk relaterad till investeringsviljan.

 

Åtgärder för att hantera marknadsrisker

Visa genom exempel (och eventuellt uppföljande forskning) hur stor potential för effektivitetsförbättringar varje vårdföretag har.

 

Operativ risk

Företaget har bred kompetens inom ledning, teknik och förståelse för lagar och förordningar.

Om produkten ska integreras med hälsoföretagens IT-system finns det risk för att man stöter på integritets- och säkerhetsutmaningar.

 

Åtgärder för att hantera operativa risker

Bidra till att kvalificerade risk- och sårbarhetsanalyser genomförs.

Säkerställ att patientkänsliga uppgifter hanteras i enlighet med lagar, regler och förordningar.

I den mån tredje part involveras i utvecklingen måste detta ske på ett sådant sätt att patientdata hålls inom landets gränser och företaget måste säkerställa att lagar, regler och förordningar följs.

 

Politisk risk

Det kommer alltid att finnas en risk förknippad med en politisk dimension. Inom den offentliga sektorn och specialistsjukvården kan den vara kopplad till ekonomiska och organisatoriska frågor. Företaget har dock ingen kännedom om processer som påverkar möjligheten att sälja produkten. Det är osannolikt att politiska processer kommer att utgöra en risk för marknadsföring och försäljning.

 

Aktiens risk

Det finns en extra risk med att äga onoterade aktier eftersom likviditeten är begränsad.

Välkommen som aktieägare!

Det här är ett spännande projekt med stor finansiell potential. Vi ser naturligtvis många kommersiella möjligheter framöver, men kanske ännu viktigare på längre sikt - nya möjligheter att förenkla och förbättra de mjuka värdena mellan de som söker hjälp och de som levererar den.

 

Om du har några frågor eller synpunkter vill vi gärna att du hör av dig:

 

Styrelsens ordförande:

Kerstin Aabakken

E-post: kerstin.aabakken@ping4help.com

 

Verkställande direktör:

Stein Are Agledal

E-post: stein-are.agledal@ping4help.com

 

Kommunikation/press:

Björn Bertoft

E-post: bertoft@ping4help.com

bottom of page